Podstawowe narzędzia potrzebne do odbioru mieszkania ( takie które wystarczą) :

1. Poziomnica (łata pomiarowa) 2m, 0,5m  - badanie pionu, poziomu ścian i sufitów, badanie odchyłek od płaszczycny, badanie pionu osadzxenia ościeżnic drzwi i okien , spadków balkonów i tarasów, skosów na poddaszach;

2. Kątownik pomiarowy -  badanie odchyłek na od kąta prostego pomiędzy ścianami ;

3. Taśma miara ( metrówka) - pomiar pomieszczeń, otworów drzwiowych, wysokośći płyt poddasza, wysokości kondygnacji

Narzędzia specjalistyczne ( do powiększonego zakresu kontroli, bardziej dokładnego):

1. Dalmierz laserowy - pomiar prawidłowości wymiarów

2. Poziomnica laserowa lub elektroniczna - sprawdzenie odchyłek od poziomu i pionu

3. Elektroniczny miernik ciągu powietrza - sprawdzanie ciągu w kominach i w kanałach wentylacji grawitacyjnej.

4. Miernik natężenia dzwięku - sprawdzenie przenikania hałasu do pomieszczeń

5. Higrometr powierzchniowy - bezinwazyjne sprawdzenie wilgotności ścian, posadzek, sufitów.

6. Kamera termowizyjna - sprawdzenie izolacyjnośći przegród, wykrycie mostków termiczych, wykrycie nieszczelności.