Odbiór od Developera - krok po kroku.

Krok pierwszy - Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia emailowego, kontaktujemy się z Państwem w celu określenia zakresu i terminu odbioru.

Krok drugi - Na kilka dni przed odbiorem potrzebujemy od Państwa takie dokumenty jak projekt budowlany Państwa mieszkania , projekty branżowe instalacji elektrycznej i wod-kan., standard wykonania Państwa mieszkania i umowę z Developerem.

Krok trzeci - odbiór mieszkania, potrzebujemy ok. 1,5-2 godziny na oględziny mieszkania, spisujemy wszelkie znalezione nieprawidłowości i usterki, sprawdzamy zgodność wymiarów mieszkania, sprawdzamy protokół odbioru mieszkania czy nie zawiera niekorzystnych zapisów. Wpisujemy do protokołu odbioru wszystkie usterki, które Developer może usunąć w ustawowym, umownym terminie.

Krok czwarty - zdarzają się usterki , których nie da się usunąć, są to tak zwane wady trwałe. Określamy, które usterki są takimi wadami i jak bardzo są istotne. Określamy jaką kwotę można żądać, od Developera, tytułem zadośćuczynienia. Określamy czy, wada jest tak istotna, że nie wolno odbierać mieszkania.

Krok piąty - na życzenie klienta spisujemy niezależny protokół z odbioru.