ZADZWOŃ UMÓW SIĘ Z INSPEKTOREM:

+ 48 509 313 121

LUB WEJDŹ W ZAKŁADKE ZAMÓW WIZYTĘ INSPEKTORA I WYŚLIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

Na zlecenie Klienta dokonujemy odbiorów technicznych mieszkań i domów. Każdy odbiór jest zakończony protokołem. Zanalezione usterki są opisane z podaniem odnośników do obowiązujących Polskich Norm, Warunków technicznych jakim pownny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Prawa Budowlanego, Norm Branżowych. Klient otrzymuje informacje, które usterki są błache, które ważne, a które niedopuszczalne. Developer ma za zadanie usunąć usterki, lub zrekompensować finansowo.

Sprawdzeniu podlegają:

- zgodność mieszkania z projektem i umową - wymiary, zastosowane technologie, wymagania jakościowe - wg Projektu, Umowy z Develoerem;

- równość i estetyka tynków ścian i sufitów- wg normy PN-B-10110:2005

- równość posadzek, ich estetyka i jakość - wg normy PN - 76/8841-22

- stolarka okienna , drzwi wewnętrzne i zewnętrzne wg normy PN - 88/B-10085

- szyby wg normy PN - EN/1279-1:2005(U)

- wykonanie prac okładzinowych - glazura, terakota, gres, parkiety, panele wg normy PN - 75/B-10121 

- wykonanie prac wykończeniowych - szpachlowanie, malowanie, tynki dekoracyjne - wg norm branżowych, zaleceń producenta

- sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu

- sprawdzenie instalacji ogrzewania

- sprawdzenie instalacji wod-kan

- sprawdzenie instalacji elektrycznej

- badania kamerą termowizyjną z interpretacją wyników i zaleceniami